Award

Trends Gazellen 2014 en 2015

In 2014 en 2015 werd M.I.B.A. bekroond als Trends Gazellen voor grote ondernemingen.

Wij zijn zeer trots op deze titel, enerzijds omdat de titel ons jong, dynamisch imago versterkt en anderzijds omdat het aantoont dat ons bedrijf groeit en gezond is.           

 - Marc Schots-

                                                     

       
M.I.B.A. is een Trends Gazellen die valt in de categorie "grote ondernemingen"

Er gebeurt een analyse van alle Belgische bedrijven op basis van de Trends Top 100.000 waaruit vervolgens de Trends Gazellen worden uitgekozen.

  • Wat is een Trends Gazellen?

De titel van Trends Gazellen wordt uitgereikt door de Trends redactie. Trends bericht over het meest recente economische nieuws.

De bedrijven die worden opgenomen in de Trends Gazellen ranking zijn steeds snelgroeiende, competitieve ondernemingen in hun domein en voor hun regio.

Trends Gazellen zet snelgroeiende bedrijven in de bloemetjes die een positieve invloed uitoefenen op het  ondernemingsklimaat in hun regio. Trends Gazellen zijn innovatieve bedrijven. Ze zwengelen de werkgelegenheid in hun regio aan, zijn een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven en genieten nationale bekendheid in de bedrijfswereld.

Uit: Roularta Media - Trends Gazellen